Stichting Tuinen van Greens

Op het voormalige midgetgolfterrein in het Westbroekpark exploiteert Stichting Tuinen van Greens een biodynamische zorgtuin. Hier kunnen mensen terecht die ondersteuning nodig hebben bij een zinvolle dagbesteding. Onder deskundige begeleiding werken deelnemers in de tuin. Elke dag werken er 8 tot 12 mensen met verschillende problematiek (zoals bijv. een verstandelijke beperking, psychische problematiek, verslaving en burn-out) in de tuin onder begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers. Samen met de professionals van onze partner Stichting Mens en Tuin bepalen de deelnemers hun eigen ontwikkelingsdoelen. Daardoor zien de deelnemers een zichtbaar resultaat van hun inzet. De zorg(moes)tuin is ook toegankelijk voor bezoekers. Je kunt hier heerlijk rondwandelen en genieten van wat er allemaal groeit en bloeit.

Stichting Tuinen van Greens is onderdeel van het totaalconcept Greens in the Park in het Westbroekpark te Den Haag en heeft als doel om een plek te creëren waarbij op een menswaardige manier met elkaar wordt omgegaan en waar naar maatschappelijke en duurzame oplossingen worden gezocht die op deze plek concreet worden. Dit wordt vormgegeven door de ontwikkeling en exploitatie van een biodynamische (moes)tuin met een sociaal maatschappelijke functie - door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden hier aan de slag te gaan – als ook een lokale, verbindende functie - door het bundelen van de krachten van burgers, bedrijven en lokale overheid.

15776719_1742783536040763_5508774188699349551_o.jpg

Naast het beheer en de exploitatie van de zorg(moes)tuin organiseert de stichting kleinschalige activiteiten, rondleidingen en evenementen in de tuin, en zorgt in nauwe samenwerking met het op het terrein aanwezige dagrestaurant Greens om een breed publiek te trekken naar het Westbroekpark. 

De stichting heeft zich ten doel gesteld om voor de opstart- en realisatiefase een aantal (project)subsidies en bijdragen vanuit fondsen aan te vragen, waarna de stichting in de exploitatie- en beheerfase zich gesteund weet door een financiële bijdrage vanuit dagrestaurant Greens en een (grote) groep actieve donateurs, vrijwilligers en bedrijven, verenigt in de Vrienden van de Tuin, en die hun financiële bijdrage, kennis en/of werkkracht beschikbaar stellen. Via Facebook en de website wordt een actueel inzicht gegeven in de huidige activiteiten en betrokkenen.

Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden, die zonder beloning en op basis van vrijwilligheid, de stichting besturen. Zij worden ondersteund door vrijwilligers. Daarnaast wordt gewerkt aan een passende financiële organisatie, die ook een toereikende basis vormt voor de toekomst. Over het eerste jaar van de stichting (2017) zal met de jaarstukken over dit jaar (jaarverslag, verlies- en winstrekening en balans) inzicht en verantwoording worden geboden in het gevoerde beleid. Publicatie van de jaarstukken zal op de website worden vermeld en deze zijn, desgevraagd op afspraak, te raadplegen.


Bestuur

Voorzitter: Wessel Tiessens
Secretaris: Piet Keesmaat
Penningmeester: Jan Peter Poot

 

Gegevens

Bezoekadres: Kapelweg 18, 2587 BM Den Haag
Postadres : Jacob van der Doesstraat 51, 2518 XL Den Haag
E-mail: stichting@greensinthepark.nl
Website: www.greensinthepark.nl
Fiscaal nummer: RSIN 856187264
IBAN: NL 15 RABO 0313 290 288
KvK nummer: 85618726

 

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om, door het beheer en de exploitatie van een biodynamische en duurzame groente- en pluktuin, personen die om sociale en/of gezondheidsredenen en op voorwaarde van medische goedkeuring, daarvoor in aanmerking komen, onder begeleiding en deskundige instructie passende tuinarbeid, opvang en daardoor nieuwe motivatie te geven.

Doe een donatie  voor de realisatie van de moestuin op Maex.nl