In navolging van de behandeling van onze plannen door het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Den Haag op 9 mei jl. en  in de Commissie Ruimte op 31 mei jl. heeft de Gemeenteraad op 8 juni ons de omgevingsvergunning verleend om het project in het Westbroekpark daadwerkelijk te gaan realiseren. Deze vergunning is sinds eind vorige maand onherroepelijk.

Gezien wij begin dit jaar ook al aan de slag zijn gegaan met het opruimen en het bouwrijp maken van het terrein, is er een fantastische basis gelegd voor de realisatie van het biologische restaurant en de bijbehorende moestuin in het prachtige Westbroekpark. Door de verleende vergunning hebben we sinds kort ook een ‘echt adres’, namelijk Kapelweg 18, 2587 BM te Den Haag.

nummer 18.jpg

Via deze weg bedanken wij iedereen die een steentje heeft bijgedragen. Van de vrijwilligers die ons geholpen hebben met het gereed maken van het terrein tot de buurtbewoners die actief mee hebben gedacht met het concept. Van de diverse belangenorganisaties die ons ter zijde hebben gestaan om het allemaal zo 'groen' mogelijk aan te pakken tot de ambtenaren, gemeenteraadsleden en het College van B&W van de Gemeente Den Haag die de noodzakelijke randvoorwaarden hebben geschapen om het unieke project te mogen realiseren. Wij kijken uit naar de daadwerkelijke bouw en aanleg van de (moes)tuinen in het najaar.