De wildernis

Tot het einde van de 19e eeuw was het Westbroekpark een ongerept en tamelijk ontoegankelijk duingebied, dat niet geheel ten onrechte ‘de wildernis’ werd genoemd. Maar toen overal stadsuitbreidingen op gang kwamen en de vaak veenachtige bodem met zand moest worden opgehoogd begon men een oog te werpen op dat duinzand. Dat zand was in de Scheveningse duinen natuurlijk in overvloed voorhanden. Zo werd het terrein waar nu het Westbroekpark ligt, in 1860 afgegraven en ligt het sindsdien in een soort vallei. Het zand ging overigens naar Rotterdam….

Pieter Westbroek

Omstreeks 1900 vatte de gemeente het plan op om de grond meer in overeenstemming te brengen met het stijlvolle karakter van de villawijken eromheen. Na diverse voorstellen, waarbij de kale vlakte in de tussentijd regelmatig werd gebruikt voor grote evenementen,  kiest de gemeente voor het ontwerp van de directeur gemeenteplantsoenen Pieter Westbroek. Het park wordt in 1926 opgeleverd en heet het sindsdien het Westbroekpark. Omdat het niet echt storm liep wordt het park tot 1948 voor diverse doeleinden gebruikt. Een weide met koeien, speeltuinen, gymnastieklessen, schooltuintjes, hockeyvelden e.d. De twee bunkers in het Westbroekpark herinneren nog aan de periode tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Keerpunt

Het jaar 1948 zou echter een keerpunt worden in de geschiedenis van het Westbroekpark. Toen richtte de Haagse Plantsoenendienst namelijk ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina een grote internationale bloemententoonstelling in. De aanleg van een rosarium in deze vaste plantentuin in 1961 en de beeldencollectie verhoogde de aantrekkelijkheid ervan nog meer. De collectie van ca. 20.000 rozen heeft het Westbroekpark ook internationaal bekendheid gegeven, niet in het minst door het internationale rozenconcours dat er jaarlijks wordt gehouden. 

Mede door de visvijver, de kinderspeelplaats, de voormalige speelweide én de in 1965 door wethouder Dankelman officieel in gebruik gestelde midgetgolfbaan is het Westbroekpark uitgegroeid tot een druk bezocht park dat jong en oud iets te bieden heeft.

De midgetgolf baan werd aangelegd in 1965. Een oude foto uit 1988, met de midgetgolgbaan op z'n hoogtepunt. Dat is anno 2017 wel even anders.