9 APRIL Klusdag in het Westbroekpark

Zondag 9 april organiseert Stichting Tuinen van Greens vanaf 11.00 uur een gezellige klusdag op het voormalige midgetgolfterrein in het Westbroekpark. Iedereen is welkom om kennis te maken en lekker buiten te werken in een gezellige sfeer. Kinderen kunnen meehelpen of spelen in de speeltuin naast het terrein. Het terrein wordt dit jaar omgebouwd tot moestuin, gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Later in het jaar wordt een begin gemaakt met de bouw van een biologisch restaurant waarbij de kruiden en groenten uit eigen tuin zijn terug te vinden op de menukaart.

Sociale aspect siert voormalig midgetgolfterrein Westbroekpark

Onder grote belangstelling is gisteren een start gemaakt met de aanleg van de tuinen op het terrein van de voormalige midgetgolfbaan in het Westbroekpark. Vele vrijwilligers hielpen een handje met het snoeiwerk en in het bijzijn van vertegenwoordigers van diverse belangenverenigingen, omwonenden en belangstellenden onthulde Anouk Winkler van Stichting Mens en Tuin de nieuwe naam.

Aandachtig luisteren vertegenwoordigers van belangenverenigingen, omwonenden, vrijwilligers en belangstellenden naar de plannen voor het voormalige midgetgolfterrein in het Westbroekpark

 

Stichting Tuinen van Greens zal de ontwikkeling en het beheer van het terrein onder haar hoede nemen. In een later stadium zal gestart worden met de bouw van Restaurant Greens. De hele middag struinden mensen over het terrein en gaven de initiatiefnemers van Greens toelichting op de plannen. De naam Greens heeft een duidelijke link naar de moestuin, maar is tevens een knipoog naar de oude golfbanen op dit terrein.

Greens wil graag iets toevoegen aan het Westbroekpark. “Zo willen we het sterk verwaarloosde terrein niet alleen op een ecologisch verantwoorde wijze opknappen, maar doen we de exploitatie ook op een sociaal maatschappelijke manier. Zo wordt de moestuin en de rest van het terrein straks beheert door een groep van tussen de 20 en 30 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor is Greens een samenwerking aangegaan met Stichting Mens & Tuin. Deze stichting exploiteert al jaren een zorgtuin en duurzame stadskwekerijin de wijk Moerwijk. Zij weten als geen ander hoe je deze doelgroep begeleidt en hoe je hen kan laten groeien in hun sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen,” aldus Robert-Jan Vermeulen van Greens.

“We hopen in de loop van dit jaar te kunnen starten met de bouw van het restaurant. In dit restaurant vind je de groenten en kruiden uit eigen tuin terugop de heerlijke én eerlijke menukaart. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Greens heeft geen commerciële hoofddoelstelling, maar een sociaal maatschappelijke.  De hoofdactiviteit is dan ook ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk die het, naast de afhankelijkheid van giften en donaties, moet hebben van een maandelijkse bijdrage vanuit het restaurant.”

Lees meer over Greens op www.greensinthepark.nl of www.facebook.com/greensinthepark

Anouk Winkler van Stichting Mens en Tuin enWessel Tiessens van Stichting Tuinen van Greens nemen de plannen met elkaar door.

Start aanleg van de tuinen

Precies twee jaar geleden is de gemeente Den Haag de uitvraag gestart voor de ontwikkeling van het voormalige midgetgolfterrein in het Westbroekpark te Den Haag. Met ons plan van een moestuin met een biologisch restaurant hebben wij in oktober 2015 het terrein gegund gekregen. Sindsdien zijn wij heel druk geweest met het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen en het in detail uitwerken van de plannen.
 
Alvorens we met de daadwerkelijke bouw van start kunnen gaan, gaan wij alvast aan de slag met de aanleg van de tuinen. Zoals in de plannen staat vermeld, worden de tuinen ontwikkeld en beheerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit in goede banen te leiden is door de initiatiefnemers van dit project een samenwerking aangegaan met Stichting Mens & Tuin, een stichting die al een zorgtuin en duurzame stadskwekerij exploiteert in de wijk Moerwijk. Zij kennen Den Haag en weten als geen ander hoe je deze doelgroep begeleidt en hoe je hen kan laten groeien in hun sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.
 
De groenten en kruiden die worden verbouwd in de moestuin zullen straks terug te vinden zijn op het menu in het restaurant.
 
Wij willen u van harte uitnodigen voor de kick off van de aanleg van de tuinen. Op zondag 5 februari zal een groep vrijwilligers aan de slag zijn op het terrein om op te ruimen en het nodige snoeiwerk te verrichten.
Om 14.00 uur bent u van harte welkom bij de officiële start en de onthulling van de naam.
Gezamenlijk proosten we dan op dit unieke project in het groene hart van Den Haag. Daarna is er gelegenheid om over het terrein te struinen, een glaasje te drinken en geven wij u graag een toelichting op de plannen.

Historie van het Westbroekpark

Historie van het Westbroekpark

De wildernis

Tot het einde van de 19e eeuw was het Westbroekpark een ongerept en tamelijk ontoegankelijk duingebied, dat niet geheel ten onrechte ‘de wildernis’ werd genoemd. Maar toen overal stadsuitbreidingen op gang kwamen en de vaak veenachtige bodem met zand moest worden opgehoogd begon men een oog te werpen op dat duinzand. Dat zand was in de Scheveningse duinen natuurlijk in overvloed voorhanden. Zo werd het terrein waar nu het Westbroekpark ligt, in 1860 afgegraven en ligt het sindsdien in een soort vallei. Het zand ging overigens naar Rotterdam….

Pieter Westbroek

Omstreeks 1900 vatte de gemeente het plan op om de grond meer in overeenstemming te brengen met het stijlvolle karakter van de villawijken eromheen. Na diverse voorstellen, waarbij de kale vlakte in de tussentijd regelmatig werd gebruikt voor grote evenementen,  kiest de gemeente voor het ontwerp van de directeur gemeenteplantsoenen Pieter Westbroek. Het park wordt in 1926 opgeleverd en heet het sindsdien het Westbroekpark. Omdat het niet echt storm liep wordt het park tot 1948 voor diverse doeleinden gebruikt. Een weide met koeien, speeltuinen, gymnastieklessen, schooltuintjes, hockeyvelden e.d. De twee bunkers in het Westbroekpark herinneren nog aan de periode tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Keerpunt

Het jaar 1948 zou echter een keerpunt worden in de geschiedenis van het Westbroekpark. Toen richtte de Haagse Plantsoenendienst namelijk ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina een grote internationale bloemententoonstelling in. De aanleg van een rosarium in deze vaste plantentuin in 1961 en de beeldencollectie verhoogde de aantrekkelijkheid ervan nog meer. De collectie van ca. 20.000 rozen heeft het Westbroekpark ook internationaal bekendheid gegeven, niet in het minst door het internationale rozenconcours dat er jaarlijks wordt gehouden. 

Mede door de visvijver, de kinderspeelplaats, de voormalige speelweide én de in 1965 door wethouder Dankelman officieel in gebruik gestelde midgetgolfbaan is het Westbroekpark uitgegroeid tot een druk bezocht park dat jong en oud iets te bieden heeft.

De midgetgolf baan werd aangelegd in 1965. Een oude foto uit 1988, met de midgetgolgbaan op z'n hoogtepunt. Dat is anno 2017 wel even anders.

Nieuwjaarsborrel in de tuin

Zondag 8 januari vieren we het nieuwe jaar met een nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers die ons helpen. Het terrein is 8 jaar lang niet verzorgd en dus flink overwoekerd. Het is soms zoeken waar de midgetgolfbanen liggen.

15940733_578490345693622_9219923739052994035_n.jpg