Greens wint SIOS stemming

Sios - De Scheveninger 071117uitslag.jpg

In de week van 1 november hebben de mensen uit de kuststrook van Den Haag hun voorkeurstem kunnen geven aan één van de zeven projecten die dit jaar worden ondersteund door Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS). SIOS steunt  projecten die gericht zijn op het creëren van de werkgelegenheid en het verbeteren leefbaarheid op Scheveningen.

Tijdens deze ronde zijn er 15 projectvoorstellen ingediend, waarvan er zeven ter stemming aan de bevolking zijn aangeboden. Tijdens deze ronde is het voorstel van Stichting Tuinen van Greens op het voormalig midgetgolfterrein in het Westbroekpark als eerste gekozen. Dit project beoogt mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen in een biologisch in te richten tuin die functioneert als voedseltoelevering aan een aldaar te bouwen gerelateerd restaurant. De tweede voorkeur is voor SVV Leergilde, wiens leden jongeren en anderen, die moeite hebben om werk te krijgen, via Scheveningse stageplaatsen kennis en werkervaring op te laten doen.  Als derde voorstel is genoemd Zeespiratie, waarin een leerpakket voor basis- en middelbaar onderwijs wordt ontwikkeld om onze kinderen inzicht beoogt bij te brengen in het nut (en de noodzaak) van een gezonde Noordzee en al haar vis en andere opbrengsten.

Op 17 november vindt de officiële uitreiking van de cheques plaats in Muzee Scheveningen.

Het gaat beginnen

Maandag 6 november is de aannemer daadwerkelijk gestart met de bouw van het restaurant en de aanleg van de tuin. ’s Morgens om 8.00 uur plaatste de aannemer zijn schaftkeet en is begonnen met het noodzakelijke grondwerk. Riool, elektra, water en natuurlijk de fundering & vloer van het restaurant en de kleine kas worden de komende weken aangelegd. Ondertussen wordt er op een andere locatie gewerkt aan de opbouw van het gebouw en is de stichting haar werkzaamheden aan het inplannen voor de aanleg van de (moes)tuin. 

“We willen graag voor de vorst al het werk op en onder de grond gereed hebben, zodat we na de Kerst kunnen beginnen met de opbouw van het restaurant,” aldus Djoeke Delnooz. “Als alles een beetje meezit kunnen we in februari, maart van dit jaar het binnenwerk gaan, de keuken installeren en  de terrassen aanleggen, zodat we nog ruim voor de zomer open kunnen voor publiek.” 

Voor tekeningen en plaatjes hoe het er allemaal uit komt te zien verwijzen wij u graag naar de andere pagina’s op deze website en onze facebook-pagina. Wilt u als eerste op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Bouwbedrijf Den Toom Heikoop van start met de graafwerkzaamheden.

Bouwbedrijf Den Toom Heikoop van start met de graafwerkzaamheden.

Burendag bij Greens

Zaterdag 23 september is het nationale Burendag,
een initiatief van het Oranjefonds.

Greens_taartjesLR.jpg

De biodynamische moestuin annex restaurant GREENS, gelegen op het voormalige midgetgolfterrein in het Westbroekpark, doet hieraan mee. Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom. De initiatiefnemers lichten graag de bouwplannen toe, nu  onlangs de vergunning door de gemeente is afgegeven. Er staat er koffie, thee en iets lekkers voor iedereen klaar.

Adres: Kapelweg 18, tegenover het Rosarium. Meer informatie is te vinden op www.greensinthepark.nl en www.burendag.nl

 

 

Greens geselecteerd voor 2e ronde Stichting Initiatief op Scheveningen

Afgelopen week heeft het Algemeen Bestuur van Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS) de Stichting Tuinen van Greens geselecteerd als één van de projecten voor de tweede ronde. Dankzij een bijdrage van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en Kansen voor West van de Gemeente Den Haag is er geld beschikbaar voor projecten op Scheveningen die de werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid binnen de kustrook stimuleren.

“Wij zijn natuurlijk zeer blij met deze toekenning,” aldus Robert-Jan Vermeulen, één van de initiatiefnemers van het project Greens in het Westbroekpark. “Nu de vergunningen rond zijn, werken we met man en macht aan het realiseren van dit mooie en bijzondere project. Hiervoor zijn veel fondsen nodig, zeker voor de aanleg van de zorgtuin. In deze moestuin bieden wij straks een zinvolle en respectvolle dagbesteding voor 25 tot 30 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, terwijl de bezoekers aan het restaurant gaan genieten van deze groenten en kruiden uit eigen tuin.”

Bovenop de donatie kan elk project ook nog meedingen naar een extra bonus tot maximaal 25% van het toegekende bedrag. Hiervoor zal in oktober een stemmingsronde plaatsvinden en worden de bewoners boven de 18 jaar uit de kustrook (Duindorp, Dorp, Havenkwartier en Scheveningen Noord) gevraagd naar welk project hun voorkeur uitgaat. De drie hoogst gerangschikte projecten ontvangen de bonus.

scheveningsche courant 300817.jpg

Greens verkrijgt noodzakelijke vergunningen

In navolging van de behandeling van onze plannen door het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Den Haag op 9 mei jl. en  in de Commissie Ruimte op 31 mei jl. heeft de Gemeenteraad op 8 juni ons de omgevingsvergunning verleend om het project in het Westbroekpark daadwerkelijk te gaan realiseren. Deze vergunning is sinds eind vorige maand onherroepelijk.

Gezien wij begin dit jaar ook al aan de slag zijn gegaan met het opruimen en het bouwrijp maken van het terrein, is er een fantastische basis gelegd voor de realisatie van het biologische restaurant en de bijbehorende moestuin in het prachtige Westbroekpark. Door de verleende vergunning hebben we sinds kort ook een ‘echt adres’, namelijk Kapelweg 18, 2587 BM te Den Haag.

nummer 18.jpg

Via deze weg bedanken wij iedereen die een steentje heeft bijgedragen. Van de vrijwilligers die ons geholpen hebben met het gereed maken van het terrein tot de buurtbewoners die actief mee hebben gedacht met het concept. Van de diverse belangenorganisaties die ons ter zijde hebben gestaan om het allemaal zo 'groen' mogelijk aan te pakken tot de ambtenaren, gemeenteraadsleden en het College van B&W van de Gemeente Den Haag die de noodzakelijke randvoorwaarden hebben geschapen om het unieke project te mogen realiseren. Wij kijken uit naar de daadwerkelijke bouw en aanleg van de (moes)tuinen in het najaar. 

Greens behandeld door Gemeenteraad

Op 31 mei 2017 werd ons plan voor de realisatie van Greens in the Park, het sociaal maatschappelijke project met een moestuin & biologisch restaurant op het voormalige midgetgolf terrein in het Westbroekpark, besproken in de Commissie Ruimte van de Gemeenteraad van de Gemeente Den Haag. We werden een beetje verlegen van zoveel positieve reacties die we kregen van alle fracties en wethouder Boudewijn Revis. Het plan werd dan ook unaniem door alle fracties ondersteund en zonder bedenkingen doorgestuurd aan de gemeenteraad.


U kunt de behandeling terugvinden via de volgende link: https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/Den_Haag?session=10415. Agendapunt F betreft ons raadsvoorstel aangaande de Verklaring van geen bedenkingen (Wabo) t.a.v. de aanvraag omgevingsvergunning Kapelweg ongewijzigd nabij 20 en start na 18 minuten en 25 seconden.

 

commissie ruimte 31052017.jpg

9 APRIL Klusdag in het Westbroekpark

Zondag 9 april organiseert Stichting Tuinen van Greens vanaf 11.00 uur een gezellige klusdag op het voormalige midgetgolfterrein in het Westbroekpark. Iedereen is welkom om kennis te maken en lekker buiten te werken in een gezellige sfeer. Kinderen kunnen meehelpen of spelen in de speeltuin naast het terrein. Het terrein wordt dit jaar omgebouwd tot moestuin, gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Later in het jaar wordt een begin gemaakt met de bouw van een biologisch restaurant waarbij de kruiden en groenten uit eigen tuin zijn terug te vinden op de menukaart.

Sociale aspect siert voormalig midgetgolfterrein Westbroekpark

Onder grote belangstelling is gisteren een start gemaakt met de aanleg van de tuinen op het terrein van de voormalige midgetgolfbaan in het Westbroekpark. Vele vrijwilligers hielpen een handje met het snoeiwerk en in het bijzijn van vertegenwoordigers van diverse belangenverenigingen, omwonenden en belangstellenden onthulde Anouk Winkler van Stichting Mens en Tuin de nieuwe naam.

Aandachtig luisteren vertegenwoordigers van belangenverenigingen, omwonenden, vrijwilligers en belangstellenden naar de plannen voor het voormalige midgetgolfterrein in het Westbroekpark

 

Stichting Tuinen van Greens zal de ontwikkeling en het beheer van het terrein onder haar hoede nemen. In een later stadium zal gestart worden met de bouw van Restaurant Greens. De hele middag struinden mensen over het terrein en gaven de initiatiefnemers van Greens toelichting op de plannen. De naam Greens heeft een duidelijke link naar de moestuin, maar is tevens een knipoog naar de oude golfbanen op dit terrein.

Greens wil graag iets toevoegen aan het Westbroekpark. “Zo willen we het sterk verwaarloosde terrein niet alleen op een ecologisch verantwoorde wijze opknappen, maar doen we de exploitatie ook op een sociaal maatschappelijke manier. Zo wordt de moestuin en de rest van het terrein straks beheert door een groep van tussen de 20 en 30 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor is Greens een samenwerking aangegaan met Stichting Mens & Tuin. Deze stichting exploiteert al jaren een zorgtuin en duurzame stadskwekerijin de wijk Moerwijk. Zij weten als geen ander hoe je deze doelgroep begeleidt en hoe je hen kan laten groeien in hun sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen,” aldus Robert-Jan Vermeulen van Greens.

“We hopen in de loop van dit jaar te kunnen starten met de bouw van het restaurant. In dit restaurant vind je de groenten en kruiden uit eigen tuin terugop de heerlijke én eerlijke menukaart. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Greens heeft geen commerciële hoofddoelstelling, maar een sociaal maatschappelijke.  De hoofdactiviteit is dan ook ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk die het, naast de afhankelijkheid van giften en donaties, moet hebben van een maandelijkse bijdrage vanuit het restaurant.”

Lees meer over Greens op www.greensinthepark.nl of www.facebook.com/greensinthepark

Anouk Winkler van Stichting Mens en Tuin enWessel Tiessens van Stichting Tuinen van Greens nemen de plannen met elkaar door.

Start aanleg van de tuinen

Precies twee jaar geleden is de gemeente Den Haag de uitvraag gestart voor de ontwikkeling van het voormalige midgetgolfterrein in het Westbroekpark te Den Haag. Met ons plan van een moestuin met een biologisch restaurant hebben wij in oktober 2015 het terrein gegund gekregen. Sindsdien zijn wij heel druk geweest met het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen en het in detail uitwerken van de plannen.
 
Alvorens we met de daadwerkelijke bouw van start kunnen gaan, gaan wij alvast aan de slag met de aanleg van de tuinen. Zoals in de plannen staat vermeld, worden de tuinen ontwikkeld en beheerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit in goede banen te leiden is door de initiatiefnemers van dit project een samenwerking aangegaan met Stichting Mens & Tuin, een stichting die al een zorgtuin en duurzame stadskwekerij exploiteert in de wijk Moerwijk. Zij kennen Den Haag en weten als geen ander hoe je deze doelgroep begeleidt en hoe je hen kan laten groeien in hun sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.
 
De groenten en kruiden die worden verbouwd in de moestuin zullen straks terug te vinden zijn op het menu in het restaurant.
 
Wij willen u van harte uitnodigen voor de kick off van de aanleg van de tuinen. Op zondag 5 februari zal een groep vrijwilligers aan de slag zijn op het terrein om op te ruimen en het nodige snoeiwerk te verrichten.
Om 14.00 uur bent u van harte welkom bij de officiële start en de onthulling van de naam.
Gezamenlijk proosten we dan op dit unieke project in het groene hart van Den Haag. Daarna is er gelegenheid om over het terrein te struinen, een glaasje te drinken en geven wij u graag een toelichting op de plannen.

Historie van het Westbroekpark

Historie van het Westbroekpark

De wildernis

Tot het einde van de 19e eeuw was het Westbroekpark een ongerept en tamelijk ontoegankelijk duingebied, dat niet geheel ten onrechte ‘de wildernis’ werd genoemd. Maar toen overal stadsuitbreidingen op gang kwamen en de vaak veenachtige bodem met zand moest worden opgehoogd begon men een oog te werpen op dat duinzand. Dat zand was in de Scheveningse duinen natuurlijk in overvloed voorhanden. Zo werd het terrein waar nu het Westbroekpark ligt, in 1860 afgegraven en ligt het sindsdien in een soort vallei. Het zand ging overigens naar Rotterdam….

Pieter Westbroek

Omstreeks 1900 vatte de gemeente het plan op om de grond meer in overeenstemming te brengen met het stijlvolle karakter van de villawijken eromheen. Na diverse voorstellen, waarbij de kale vlakte in de tussentijd regelmatig werd gebruikt voor grote evenementen,  kiest de gemeente voor het ontwerp van de directeur gemeenteplantsoenen Pieter Westbroek. Het park wordt in 1926 opgeleverd en heet het sindsdien het Westbroekpark. Omdat het niet echt storm liep wordt het park tot 1948 voor diverse doeleinden gebruikt. Een weide met koeien, speeltuinen, gymnastieklessen, schooltuintjes, hockeyvelden e.d. De twee bunkers in het Westbroekpark herinneren nog aan de periode tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Keerpunt

Het jaar 1948 zou echter een keerpunt worden in de geschiedenis van het Westbroekpark. Toen richtte de Haagse Plantsoenendienst namelijk ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina een grote internationale bloemententoonstelling in. De aanleg van een rosarium in deze vaste plantentuin in 1961 en de beeldencollectie verhoogde de aantrekkelijkheid ervan nog meer. De collectie van ca. 20.000 rozen heeft het Westbroekpark ook internationaal bekendheid gegeven, niet in het minst door het internationale rozenconcours dat er jaarlijks wordt gehouden. 

Mede door de visvijver, de kinderspeelplaats, de voormalige speelweide én de in 1965 door wethouder Dankelman officieel in gebruik gestelde midgetgolfbaan is het Westbroekpark uitgegroeid tot een druk bezocht park dat jong en oud iets te bieden heeft.

De midgetgolf baan werd aangelegd in 1965. Een oude foto uit 1988, met de midgetgolgbaan op z'n hoogtepunt. Dat is anno 2017 wel even anders.

Nieuwjaarsborrel in de tuin

Zondag 8 januari vieren we het nieuwe jaar met een nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers die ons helpen. Het terrein is 8 jaar lang niet verzorgd en dus flink overwoekerd. Het is soms zoeken waar de midgetgolfbanen liggen.

15940733_578490345693622_9219923739052994035_n.jpg